Gebelikte Tiroid

Gebelikte Tiroid Hastalığı Durumu Nedir?

Gebelikte tiroid hastalığı dendiği zaman bazen gebelikte zehirli guatr veya gebelikte hipertiroidi diğer bir adıyla da Graves hastalığı da söz konusu olabilir. Bu gebe kadınlarda, kullanılacak ilaç propiltiourasil grubu ilaçlardır. Gebe kadınlarda gebelikte tiroid saptandıktan sonra radyoaktif iyot tedavisi yani atom tedavisi uygulanmaz. Bu kadınlarda gebeliğin bitmesine kadar beklenir, gerekirse yukarıdaki ilaç kullanılır, carbimazol türevi başka ilaçlar tavsiye edilmez, bebeğe zarar verebilir.

Gebelik bittikten sonra bebeğin süt emme dönemi kısa tutulur ve hastadaki zehirli guatr yani hipertiroidi hastalığı radyoaktif iyotla tedavi edilebilir.

Gebelikte tiroid hormonunun fazla üretilmesi yani Graves hastalığı yani zehirli gautr, bebeğin düşmesine ve düşük doğum ağırlığı ile doğmasına neden olabilir. Ayrıca, annedeki zehirli guatr yani gebelikte hipertiroidi nedeniyle bebeğin tiroidinin gelişmesi yavaşlayabilir. Gebelikte zehirli guatr yani gebelikte hipertiroidi olan anneler doğumdan sonra bebeğe uzun süre süt vermemelidir; aksi halde bebek fazla tiroid hormonuna maruz kalabilir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.