Guatr Atom Tedavisi

Zehirli guatr, zehirli guvatr, zehirli guvatır, toksik guatr, toksik guvatr, toksik guvatır, Graves hastalığı, Basedow hastalığı hep aynı anlama sahiptir.

Guatr atom tedavisi sadece yaşlı hastalara mı uygulanır?

Her yaşta insana guatr atom tedavisi uygulanabilir. Önemli olan, hastaların doğru seçilmesi ve hastanın yaşına, kilosuna ve durumuna gore verilecek radyoaktif iyot’un miktarını doğru belirlemektir. Bu konuda bütün dünyada bir çok farklı görüş vardır. En tartışmalı konu; bebek ve çocuklarda guatr atom tedavisi yapılırken kullanılacak radyoaktif iyot’un miktarıdır. Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olanı haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot RAİ tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot RAİ tedavisini kullanmayı tercih eder.

Bir çok hekim ve toplumun hekim olmayan bireyi çocuklarda guatr ve bebeklerde guatr hastalığında guatr atom tedavisi ‘ne karşı çıkmaktadır. Halbuki bunun bilimsel bir temeli yoktur. Hatta, Amerikan Tiroid Birliginin (ATA) son uygulama rehberine gore; çocuklarda guatr atom tedavisi yapılırken daha yüksek doz kullanılmalıdır. Böylece, uygulanan guatr atom tedavisi çocuklarda ve bebeklerdeki tiroit bezinin tümünü yakip yok eder ve daha sonraki yıllarda “kanser gelisecek doku kalmaz”. Eğer guatr atom tedavisi’nde yetersiz ve gereğinden daha dusuk doz kullanılırsa ileriki yıllarda tiroid kanseri gelişebilir.  Farklı yazılsa da hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm; hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi aynı anlamda kullanılmaktadır; aynı şekilde tiroid, troid, tiroit ve troit; guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de aynı anlamda kullanıldığı gibi.

Graves hastalığı, hipertiroid, zehirli guatr, tiroid nodülü hastalıklarında kullanılan guatr atom tedavisi ‘nin kanser yaptığına dair hiç bir bilimsel bulgu mevcut degildir. Amerika Birlesik Devletlerinde, özel durumlar hariç, zehirli guatr’da yani hipertiroidizm’de tiroit ameliyatı, artık tavsiye edilmiyor.  Hipertirodi yani Graves hastalığında önerilen tek tedavi yöntemi guatr atom tedavisidir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.