Haşimato Hastalığı

Haşimato Hastalığı; bir otoimmün tiroid hastalığıdır. Haşimato hastalığı, tiroid bezine zarar veren bir bağışıklık sistemi hastalığıdır (oto-immün hastalık).

Haşimato Hastalığı mı yoksa Haşimoto Hastalığı mı?

Aslında doğrusu Haşimoto hastalığıdır, ancak Haşimato hastalığı daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Haşimato Hastalığı Nasıl Oluşur?

Haşimato hastalığı; bağışıklık sisteminin, yanlışlıkla tiroid isimli organın hücrelerine karşı ‘’antikor’’ denilen savunma moleküllerini üretmesidir. Bu ‘’antikor’’lar, tiroid isimli organa ulaşınca tiroid hücreleri zarar görmeye, harap olmaya ve görevini yapamaz hale gelir.

Haşimato Hastalığı Nasıl Etki Eder?

Böylece, hem tiroid isimli organın yapısı değişir hem de ürettiği hormonun dengesi bozulur. Tiroid bezinin yapısı değişince; tiroid büyümesi (guatr) veya tiroid bezinde yumru (yani nodül) oluşabilir. Hormon dengesi bozulması ile de Haşimato hastalığı olan hastaların çoğunda hipotiroidi yani tiroid hormon yetersizliği görülür.