Tiroid Belirtileri

Zehirli Tiroid, Hipertiroidizm, Tiroid Nodülü ve İyot Eksikliğinde Görülen Tiroid Belirtileri

Bazı hastalarda tiroid belirtileri çok hafif iken diğer hastalarda çok ciddi, şiddetli ve çeşitli olabilir. Guatr oluşumunda iyot eksikliği önemli rol oynar. Ancak, iyot eksikliği olmayan toplumlarda dahi guatr görülebilir. O nedenle son yıllarda, guatr oluşumunda iyot eksikliği dışında diğer bazı faktörlerin de etkili olabileceği görüşü ağır basmıştır. Tiroid hormonunun az üretilmesine hipotiroidizm, tiroid hormonunun çok üretilmesine de hipertiroidizm denir. Büyümüş tiroid bezi içinde nodül ismi verilen yumrular bulunabilir. Bu hastalığa nodüllü guatr denir. Nodül içermeyen guatr’a ise diffüz guatr veya basit guatr denir. Bu bastalardaki tiroid belirtileri; nodülün tiroid hormonu üretip üretmediğine, tiroid bezinin ne kadar büyük olduğuna göre farklı şekilde kendini gösterir.

Guatr, Guatır, Guvatr Belirtileri Nelerdir?

Guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır. Guatr olan hastada tiroid hormonu gereğinden fazla üretiliyorsa buna zehirli guatr veya toksik guatr denir. Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Ancak, halk arasında bütün tiroit hastalıkları, ‘’guatr’’ olarak isimlendirilmektedir. Tiroid bezinin büyümesi yani guatr, tiroid hormonunun az üretilmesi (hipotiroidi) veya çok üretilmesi (hipertiroidi) ile birlikte olabilir. Guatr belirtileri her hastada kendini farklı edebilir. Bu hastalarda görülen tiroid belirtileri tiroit hormonunun az veya çok üretilmesine bağlı olarak değişir.