Tiroidin Fazla Çalışması

Tiroidin Fazla Çalışması Hastalığında Atom Tedavisi Sadece Yaşlı Hastalara Mı Uygulanır?

Tiroidin fazla çalışması olan her yaşta insana atom tedavisi uygulanabilir. Önemli olan, hastaların doğru seçilmesi ve hastanın yaşına, kilosuna ve durumuna gore verilecek radyoaktif iyot’un miktarını doğru belirlemektir. Bu konuda bütün dünyada bir çok farklı görüş vardır.

En tartışmalı konu; tiroidin fazla çalışması hastalığı olan bebek ve çocuklarda atom tedavisi yapılırken kullanılacak radyoaktif iyot’un miktarıdır. Bir çok hekim ve toplumun hekim olmayan bireyi; çocuklarda guatr ve bebeklerde tiroidin fazla çalışması hastalığında atom tedavisi ‘ne karşı çıkmaktadır. Halbuki bunun bilimsel bir temeli yoktur. Hatta, Amerikan Tiroid Birliginin (ATA) son uygulama rehberine gore; çocuklarda atom tedavisi yapılırken daha yüksek doz kullanılmalıdır. Böylece, tiroidin fazla çalışması için uygulanan atom tedavisi, çocuklarda ve bebeklerdeki tiroit bezinin tümünü yakip yok eder ve daha sonraki yıllarda “kanser gelişecek doku kalmaz”. Eğer atom tedavisi’nde yetersiz ve gereğinden daha düşük doz kullanılırsa ileriki yıllarda tiroid kanseri gelişebilir.

Amerika Birlesik Devletlerinde, tiroidin fazla çalışması tedavisinde tiroit ameliyatı, özel durumlar hariç, artık tavsiye edilmiyor.  Hastanın yaşını dikkate almaksızın, zehirli guatr, hipertirodi yani hipertiroidi önerilen tek tedavi yöntemi atom tedavisidir.

Radyoaktif İyot Tedavisi, RAİ Tedavisi, Atom Tedavisi Kansere Neden Olur Mu?

Tiroidin fazla çalışması nedeniyle uygulanan radyoaktif iyot tedavisi yani atom tedavisi ‘nin temeli, hastaya verilen radyoaktif iyot ‘un yaydığı radyasyon ile tiroid dokusunu yakmaktır. Tiroidin fazla çalışması hastalığında, atom ile yakılan tiroit dokusu artık tiroid hormon ‘u üretemez. Ancak, uygulanan atom tedavisi ‘nden tiroit bezi ‘ndeki hücrelerin tamamı aynı anda etkilenmez, aynı derecede yanmaz. Tam olarak yanan tiroid hücreleri imha olur, yok olur. Ancak, atom tedavisi ‘nden az etkilenen tiroid dokusu zarar görür ancak sonra kısmen hormon üretmeye başlar. İşte bu şekilde kısmen toparlanan tiroit hücrelerinde radyasyonun etkisiyle genetik hasar oluşmuşsa daha sonraki yıllarda tiroid kanseri oluşabilir. Bunu önlemek için, tiroidin fazla çalışması hastalığı yani hipertiroidi olan hastalarda atom tedavisi yapılırken yeterince yüksek doz radyoaktif iyot kullanılmalı ve tiroid dokusu tümüyle imha edilmelidir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.